Organizacija tekme še nikoli tako preprosta

Na enem mestu zbrane vse potrebne informacije.
Te zanima, kaj vse potrebuješ za organizacijo tekme?


Začni postopek »

Zakaj vodič?

Marsikdo si želi na domačem terenu organizirati tekmovanje z jadralnimi padali ali zmaji, a kmalu spomni, da mora pri tem poskrbeti za številna dovoljenja. Veliko potencialnih organizatorjev se zato dogodku rajši odpove rekoč, da

 1. nihče ni povsem prepričan katera dovoljenja potrebujem za organizacijo tekme.

 2. nimamo kombijev za prevoz vseh tekmovalcev, niti ne vem kako bi jih dobili.

 3. ne poznam niti časovnega okvira kdaj in kako začeti z organizacijo.

 1. ni računice, imeli bomo samo stroške in na koncu bo imel klub finančni manjko.

 2. z dovoljenjem za organizacijo javne prireditve na upravni enote je cela drama.

 3. ne poznam pravil, ne vem za kaj vse moram priskrbeti in ne poznam dobrih praks organizacije.

 

Vse informacije so znane

 

zato smo jih za bodoče organizatorje zbrali na enem mestu - na tej spletni strani. Tu smo, da vam maksimalno olajšamo stres pri organizaciji tekmovanja v preletih z jadralnimi padali, zmaji ali točnostnem pristajanju.

 

 

Pravilniki

Na enem mestu zbrana pravila, ki jih mora organizator spoštovati.

Vzorci

Primeri izpolnjenih dokumentov za lažje razumevanje in dobro prakso.

Pomoč

Ekipa, ki brezplačno usmerja organizatorja dogodka na pravo pot.

Finance

Okvirni preračun finančnega zalogaja, da preprečimo izgube.

Vodič

Podroben in natančen vodič za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.

Časovnica

Predstavljen časovni potek formalnih obveznosti organizatorja.

 

Organizacija liga tekme

Pojasnilo

Za formalno organizacijo tekmovanja v preletih potrebujete:

 • Pogodbo o organizaciji tekmovanja z Letalsko Zvezo Slovenije (LZS),
 • prijava tekmovanja na FAI,
 • dovoljenje za uporabo zračnega prostora, ki ga izda Agencija za civilno letalstvo (CAA),
 • prisotnost Gorske Reševalne Službe (GRS) ali druge oblike nujne medicinske pomoči,
 • prijava dogodka na lokalni policijski postaji in obvestilo lokalni skupnosti.

Za več informacij o posameznem dokumentu, uporabite zgornje zavihke.

LZS

Letalska Zveza Slovenije (LZS) je krovna organizacija na področju letalskega športa v Republiki Sloveniji. Združuje 8 športnih panog, med njimi tudi jadralno padalstvo in zmajarstvo.

 • Korak I

  Za organizacijo tekmovanja v preletih, mora odgovorni klub, ki je tudi član LZS, z LZS skleniti

  pogodbo »

 • Korak II

  Izpolnjen in podpisan dokument pošljete v fizični obliki na sedež LZS

   Letalska Zveza Slovenije
   Tržaška 2
   1000 Ljubljana

  S podpisom pogodbe, se društvo zaveže, da bo LZS plačalo pristojbino, ki znaša 100 € za organizacijo državnega prvenstva in 50 € za ostala uradna tekmovanja.
  Znesek poravnate z nakazilom na bančni račun odprt pri

   Državna Banka Slovenije
   TRR: SI56 1910 0001 0279 726

 • Korak III

  Pogodbo bosta na LZS podpisala predstavnik komisije in predstavnik Letalske Zveze Slovenije. Podpisan dokument bo vrnjen na naslov društva.

FAI

Prijava tekmovanja na FAI (Fédération Aéronautique Internationale). FAI tekmovanja so za najboljše tekmovalce bolj privlačna, saj jim zagotovijo točke za boljšo uvrstitev na svetovni lestvici WPRS. S številom najboljših pilotov se hitro veča tudi število ostalih tekmovalcev.
FAI tekmovanje za organizatorja predstavlja le malo več fiksnih stroškov in pravil, ki jih mora spoštovati.

 • Korak I

  Osnovni pogoj za prijavo tekmovanja na FAI je podpisana pogodba o organizaciji tekmovanja med odgovornim društvom in LZS - glej prejšnji zavihek LZS. Šele tedaj lahko društvo zaprosi za prijavo FAI cat 2 tekme.

  Prijava FAI tekmovanja mora biti končana vsaj 30 dni pred pričetkom tekmovanja.

 • Korak II

  FAI sme kadarkoli zahtevati potrdilo, da je LZS kot krovna organizacija zares odobrila organizacijo tekmovanja. V izogib kasnejšim težavam, predlagamo, da se pošlje neformalna prošnja LZS, za prijavo tekme na FAI.

  Prošnja LZS »

  Priporočeno je, da LZS napiše odgovor v angleškem jeziku.

 • Korak III

  Na spletni strani poiščite obrazec za prijavo.

  Prijava na FAI »

  Dokument preberite, izpolnite in ga podpišite.

  S podpisom se društvo strinja, da bo pred pošiljanjem prijave poravnalo znesek v višini 1.5 * Znesek_štartnine, a ne manj kot 50 €. Znesek poravnate na račun odprt pri

   Credit Suisse Private Banking
   Rue du Lion d'Or 5-7

   Case postale 2468
   CH - 1002 Lausanne


   SWIFT/BIC Code: CRES CHZZ 80A
   Nosilec: FAI-CIVL Fédération Aéronautique Internationale
   TRR: CH63 0483 5045 7968 3200 6
   Namen: Paragliding, Category 2 sanction fee, (ime tekmovanja), (datum tekmovanja)

 • Korak IV

  Izpolnjeno prijavo, dokazilo o plačilu in potrdilo LZS o odobritvi prošnje za prijavo na FAI pošljete na elektronski naslov civl_comps@fai.org.

  Tekma bo tako tudi uradno uvrščena na FAI koledar in lahko pričakujete tudi tuje pilote.

Pomembno

S prijavo tekmovanja na FAI se organizator zaveže, da bo:

 • Najmanj 25 % mest rezeviral za tekmovalce iz drugih držav.
 • Tujim pilotom omgočil prijave do vsaj 15 dni prek pričetkom tekmovanja. Neizpolnjena mesta, so po tem roku prosta za domačine.
 • V primeru odpovedi tekmovanja ponudil vračilo plačanih štartnin ali tekmovanje prestavil za vsaj 30 dni kasneje.
 • V primeru rezervnega termina takoj, ali vsaj 48 ur pred zaključkom tekmovanja, obvestil odgovorno osebo FAI. Zaveda se, da je vsak pilot, ki se ne mora udeležiti rezervnega termina, upravičen do popolnega povračila plačane štartnine.
 • Največ 150 tekmovalcev.
 • Tekmovanje veljavno, če je veljavna vsaj ena dnevna disciplina (task).
 • V roku 7 dni po zaključku tekmovanja, rezultate poslal na FAI. Priporočljiva je FSDB datoteka.

Obvezna je tudi spletna stran tekmovanja. Svetujemo uporabo domačega SLOcomps sistema. Na voljo so tudi tuji ponudniki Airtribune, LiveTrack24, idr.
Spletna stran mora nemoteno delovati vsaj 30 dni pred pričetkom tekmovanja in mora v Angleščini vsebovati informacije o:

 • Datumih tekmovanja.
 • Maksimalno število pilotov poljubne nacionalnosti.
 • Maksimalno dovoljeno število tujih pilotov (vsaj 25 %).
 • Navodila registracije, vključno z rokom prijave za tuje pilote (ne prej kot 14 dni pred pričetkom tekmovanja)
 • Znesek štartnine.
 • Lokalna pravila letenja.

CAA

Med dogodke, za katere je treba na podlagi Pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01 in 18/01 – ZLet) in Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18) pridobiti dovoljenje pristojnega organa, spadajo tudi tekmovanja/prireditve jadralnih padalcev in zmajarjev.

 • Korak I

  Izpolnite vlogo za izdajo dovoljenja za let zrakoplova.

  Vloga »

 • Korak II

  Pripravite dokument, kjer je jasno označeno področje letenja. Področje letenja je poljubno in ga določi organizator. Višine so jasne - pripada nam G zračni prostor, lahko pa zaprosite tudi za E zračni prostor. Kar več kot zadostuje.

  Agencija za Civilno Letalstvo (CAA) bo predlog bodisi sprejela, bodisi ovrgla.

  Primer »

  Za pripravo točk in risanje koridorja na zemljevidu predlagamo, da si pomagate s programskim orodjem

  SeeYou »

  Natančna navodila kako izrisati zračni koridor letenja prihajajo kmalu!

 • Korak III

  Izpolnjeno vlogo za izdajo dovoljenja za let zrakoplova in dokument z jasno označenim področjem letenja pošljete po elektronski pošti na naslov info@caa.si in počakate na odločbo.

  Neuradno: Pridobitev odločbe lahko nekaj časa traja. Formalno naj bi bila prošnja rešena v roku enega meseca, v praksi pa lahko traja tudi dlje. Ker je pridobitev odločbe CAA tako ali drugače nujna, predlagamo, da pridobite dovoljenje takoj, ko se odločite za organizacijo tekmovanja. V najslabšem primeru lahko tekmovanje še vedno odpovete.

 • Korak IV

  Odločbo, ki jo izda Agencija za Civilno Letalstvo (CAA) preberite in spoštujte navodila. Le-ta med drugim zahtevajo, da na osnovi prejete odločbe oddate zahtevek za izdajo NOTAM sporočila.

  NOTAM »

 • Korak V

  Izpolnjen obrazec za izdajo NOTAM obvestila natisnete in pošljete po elektronski pošti na info@sloveniacontrol.si in po faksu na 042040095.

  Poleg izdaje notama, je organizator dolžan vsakodnevno sporočati Kontroli zračnega prometa Slovenije točno uro štarta, točno traso letenja, koridor letenja, ter po končanem letenju obvestiti Kontrolo zračnega prometa Slovenije o končanju dnevnih aktivnostih.

Pomembno

V postopku pridobivanja dovoljenja CAA pričakujte stroške v višini 40 €.

Agencija za civilno letalstvo je tudi pristojni organ za nadzor nad aktivnostmi v slovenskem zračnem prostoru. Organizator prireditve/tekmovanja mora imeti na voljo dokazila o

 • Primerni usposobljenosti vseh pilotov - licenca za pilota jadralnega padala. Priporočamo, da organizator pri registraciji ustrezno dovoljenje fotografira ali, če je možno, skenira.
 • Dokazilo o izpravnosti letalne naprave. Zadošča fotografija etikete padala, kjer so označeni tehnični pregledi. Fotografijo naj ob registraciji predloži pilot sam.
 • IPPI kartice vseh pilotov - zadostuje fotografija ali skenirani dokument.

Policija

V splošnem je potrebno vsak javni shod ali javno prireditev bodisi prijaviti na lokalni policijski postaji bodisi pridobiti dovoljenje za organizacijo na upravni enoti.

"Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur."

Po telefonskih pogovorih z Ministrstvom za Notranje zadeve in z zaposlenimi na upravni enoti Tolmin - kjer imajo s tekmami jadralnih padalcev prepričljivo največ izkušenj, smo prišli do jasnega zaključka, da v praksi

tekmovanje v preletih z jadralnim padalom NIMA vseh atributov javne prireditve

in zatorej to ni in so o tem obveščene vse upravne enote. V praksi namreč

 • ni skupnega prostora dogajanja, saj vzletišče vsak dan prilagodimo vremenskim razmeram. Pristanek je sicer določen, a tekmovalci pristajajo povsod, kjer je pač varno.
 • čas tekmovanja oz. prireditve ni vnaprej znan ali jasno določen, saj smo močno odvisni od vremenskih razmer.
 • na tekmovanje ne vabimo gostov in navijačev - ti, ki so, so po navadi mimoidoči radovedneži.
 • ni zapor javnih cest, ki bi ovirale promet.
 • nivo hrupnosti, ki nastaja zaradi naših aktivnosti je zanemarljiv oziroma ne izstopa od povprečnega dneva.

V skladu z napisanim smemo torej tekmovanje zgolj prijaviti na lokalni policijski postaji, ne potrebujemo pa zaprositi za dovoljenje na upravni enoti.

 • Korak I

  Za prijavo dogodka na policiji obstaja

  Obrazec »

  a v praksi povsem zadošča neformalno obvestilo policiji, le prepričajte se, da vam nanj tudi pisno odgovorijo.

  Obvestilo »

 • Korak II

  Prijavi na policiji obvezno priložite:

  - Soglasje lastnika ali upravljavca prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje). To velja predvsem za vzletišča, ki bodo v uporabi.
  - Potrdilo o dogovoru za prisotnost Nujne Medicinske Pomoči. (Glej naslednji zavihek!)

 • Korak III

  Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi oziroma shodu.

  Mnoge upravne enote imajo na svojih spletnih straneh obrazec, na primer

  Tolmin »

  drugod zadostuje kar neformalno obvestilo

  Primer »

  Obrazec jim pošljite pred tekmovanjem. V nekaj dneh dobite ožigosan dokument - brezplačno.

Pomembno

Izpolnjujemo nekatere atribute javne prireditve, mnogih pa tudi ne.

To za organizatorja v praksi pomeni,

 • Naj se močno izogiba javnemu pozivanju širše publike k navijanju. V slednjem primeru namreč hitro izpolnjujete pogoje javne prireditve.
 • Izogiba naj se tudi oviranju javnega prometa in povzročanju nepotrebnega hrupa.
 • Tekmovanje oglašuje kot interni dogodek, na katerega vabi točno določene ljudi s točno določenimi znanji in dovoljenji - kar je tudi res.

Za več si preberite spletno stran Ministrstva za Notranje zadeve in/ali z njimi celo vzpostavite kontakt.

GRS

Po zakonu o javnih prireditvah v Republiki Sloveniji, mora biti na tekmovanjih prisotna nujna medicinska pomoč, kot so na primer reševalne enote ambulant.

Močno nas (organizatorje) rešuje dejstvo, da tekmovanje z jadralnimi padali samo po sebi ni javna prireditev. Kot zanimivost navedimo, da na podlagi ocene tveganja za tekmovanje z jadralnimi padali, strokovno osebje zdravstvenega doma Tolmin določa prisotnost zgolj ene osebe z opravljenim tečajem prve pomoči.

Tekmovanje z jadralnimi padali v splošnem ni javna prireditev - kakorkoli že pa so večinoma nesreče/reševalne akcije na težko dostopnih terenih - za kar NMP pokliče Gorsko Reševalno Službo (GRS).

Kljub temu je povsem jasno, da mora organizator ustrezno poskrbeti za varnost tekmovalcev, v nasprotnem primeru je lahko namreč precej hitro obtožen malomarnosti. V teh primerih nas običajno rešuje prisotnost GRS na vzletišču.

Zelo pomembno

Gorska Reševalna Služba je prostovoljna enota. Posebej padalci jih čez leto močno zaposlimo, zato naj organizatorju ne bo odveč dnevna donacija za stažiranje pripadnika enote GRS.

Finance

Finančni zalogaj je vsekakor pomemben aspekt organizacije. Da se izognemo finančnim izgubam društva ali posameznika, smo pripravili okvirni izračun fiksnih stroškov organizacije tekmovanja.

Fiksni stroški

Določen del stroškov povezanih z organizacijo je neodvisnih od števila tekmovalcev in velikosti štartnine.

Stroški
LZS Pristojbina 50 € oziroma 100 € za državno prvenstvo
Prijava na FAI 1.5 x ZnesekŠtartnine ali vsaj 50 €
CAA dovoljenje 40 €
NOTAM Brezplačno
Poštni stroški urejanja dokumentacije 10 €
Prevoz Po dogovoru, npr. 5 €/oseba
Malica 3 €/oseba
Gorska reševalna služba Po dogovoru
Točkovanje tekme Vsaj 25 €/dan
Uporaba vzletišča Po dogovoru

 • Gorska Reševalna Služba je prostovoljna enota. Za stažiranje njihovega pripadnika se dogovori organizator sam. Obstajajo različne prakse od finančnih donacij za GRS do preprostega kosila in pijače - odvisno od področja in dogovora.
 • Vsaka tekma potrebuje dnevno točkovanje oziroma osebo, ki to zna. Tekmovalni pravilnik za ligo v preletih v ta namen določuje vsaj 25 € na predviden tekmovalni dan. V praksi je to stvar dogovora in se zelo razlikuje od tipa tekmovanja, lokacije in števila tekmovalcev. Dogovori se običajo začnejo pri zastonj štartnini in toplemu obroku, segajo pa tudi tja do 100 eur na dan in več.
 • Uporaba vzletišča in pristanka ni nujno brezplačna pač pa predvsem zavisi od dogovora z lastnikom zemljišča.

Simulacija: Vikend tekma (2 dni)

Vzemimo za primer tekmovanje v Laškem. Na voljo je več vzletišč, npr. Malič (J/JV), Kopitnik (S, SV), Lisca (J, JV), idr. Privzemimo, da je štartnina 40 € in poglejmo ali bi to zadostovalo.
Pri tem za izhodišče prevozov upoštevamo mesto Laško. En dan gremo na Malič, drug dan pa na nekoliko oddaljen Kopitnik, saj bo pihal severni veter. Privzemimo tudi, da imamo 40 tekmovalcev željnih dobrega letenja.

Fiksne stroške lahko ocenimo vnaprej:

 • LZS Pristojbina, 50 €.
 • Prijava tekmovanja na FAI, 1.5 * 40 € = 60 €.
 • Pridobitev CAA dovoljenja, 40 €.
 • Poštni stroški, ki nastanejo ob urejanju potrebne dokumentacije, 10 €.
 • Gorska Reševalna Služba. Donacija 50 € ter dva topla obroka in pijača obremeni organizatorja za približno 70 € skupno.
 • Prevoz na Malič. Lokalna taksi služba ponuja prevoz za 4 €/osebo, kar skupno znese 160 €.
 • Prevoz na Kopitnik. Kopitnik je nekoliko bolj oddaljen (Laško-Malič: 12 km, Laško-Kopitnik: 15 km). V praksi bo organizator od tekmovalcev pričakoval, da se do Rimskih Toplic pripeljejo s svojimi vozili (Laško - Rimske Toplice: 7 km), s čimer bi se morali stroški prevoza na Kopitnik zmanjšati, a to v tem izračunu zanemarimo in privzemimo izhodišče v Laškem. Potne stroške na osebo zato povečajmo na 6 €/osebo. Skupno nas prevoz na Kopitnik tako stane 240 €.
 • Točkovanje tekmovanja - pobiranje trackov tekmovalcev in analiza. Dogovorili smo se za 100 € za oba tekmovalna dneva.
 • Lastniki so nam dovolili brezplačno uporabo vzletišč in pristankov.

Drugih fiksnih stroškov organizacije ni. Skupno imamo za 730 € fiksnih stroškov in nam od 1600 €, ki jih dobimo s štartninami tekmovalcev, ostane še 870 €.

Ker želimo tekmovalcem pustiti dober vtis, jih pogostimo še z

 • Malica (sendvič + 0.5 l vode) ne stane več kot 3 €/osebo, oziroma 240 € za dva dni.
 • Pogostitev pilotov v cilju s pivom. Ker želimo vsaj polovico pilotov v cilju, računajmo 3 cele veze Laškega piva. Kar znese 75 €.
 • Ker imamo v društvu člana, ki je po srcu kuhar, v soboto zvečer tekmovalce pogostimo z najboljšim golažem, ki društvo stane 100 €.

Po hitrem izračunu ugotovimo, da imamo od štartnin na voljo še 455 €, od tega smo po obeh dneh porabili še 100 € za pobiranje pilotov, ki niso pristali v cilju. Preostalih 355 € lahko shranimo na bančni račun, ker pa si želimo naslednje leto še več tekmovalcev, smo se odločili, da že tako nadstandardno vikend tekmo povzdignemo še nivo višje in

 • podelimo denarne nagrade zmagovalcem. Naj bo 1. mesto 50 €, 2. mesto 20 € in tretje mesto praktična nagrada. Za tri kategorije (skupno, sport in ženske - saj imamo več kot 3 tekmovalke) namenimo 210 €.

Težko si izmislimo še kaj drugega, pa že to je precej nadstandardno, a dober glas seže v deveto vas in naslednje leto tako pričakujemo več tekmovalcev, kar pa pomeni večji kapital. Ostalo nam je še 145 € za medalje/pokale, nepričakovane stroške ali odojka na naslednjem klubskem pikniku.

Dodatek k simulaciji

Pri tem poudarimo, da smo vse cene zaokrožili navzgor in da je ostanek zares vsaj tolikšen. Organiziran topel obrok na vikend tekmi je precej nadstandarna ideja, pa tudi denarne nagrade na slovenskih tekmovanjih niso ravno odraz prakse. Na ta način bi lahko brez slabe vesti prihranili dodatnih 310 €.

Topli Nasveti

Live tracking

Live tracking je odličen primer integracije tehnologije v naš šport in predstavlja veliko prednost v različnih pogledih tekmovalnega letenja.

 • Občutno se poveča varnost tekmovalcev. V primeru nesreče organizator takoj ve kateri pilot je ponesrečen in pozna točne koordinate njegove pozicije.
 • Live tracking naprave veljajo tudi za sign in - sign out. Pilot, ki vzame in vrne tracker je varno pristal in za organizatorja predstavlja eno skrb manj.
 • Pobiranje pilotov je precej bolj enostavno in bistveno hitrejše. Takoj je jasno kdo je kje pristal in tja pošljemo šoferja. Konec dneva se zelo težko zgodi, da bi na koga pozabili.
 • Po letenju tekmovalci oddajo trackerje. Ko pristane še zadnji pilot, lahko z enim klikom zgeneriramo dnevne rezultate. Torej brez ročnega pobiranja trackov in napornega dela z računalnikom.
 • Tudi publicistično je tako tekmovanje bolj zanimivo, saj lahko gledalci v živo spremljajo kako se odvija tekmovanje.

Žal se mnogi organizatorji ne odločijo za live tracking, saj najem naprav in strežnika predstavlja dodatni strošek. Smiselnost livetrackinga na kratkih tekmah je morda res vprašljiva, kar za daljša in močno obiskana tekmovanja vsekakor ne drži - tam je live tracking praktično nujen.

Lokalna skupnost

Vključite lokalno skupnost - prenočišča, prevozi na štart, pobiranje pilotov, malice iz pekarn, topli obroki, idr. Vse to lahko v večji meri pokrije lokalna skupnost in pri tem organizatorju morda tudi zmanjša stroške. Bodite iznajdljivi, konec koncev boste boste v kraj pripeljali 40 ali več ljudi, česar bo vsak poslovnež zelo vesel.

Vremenska napoved

Samo v primeru neskončne sreče, bodo ravno na tekmovalne dneve vremenske razmere idealne. Zelo redko se kaj takega res zgodi, zato naj se organizator postavi na realna tla in tega ne pričakuje pač pa se raje vpraša ali je tekma v napovedanih vremenskih razmerah varno izvedljiva. Ne pozabite, FAI tekma je veljavna že če je veljaven en sam task. Kadar je tekma izvedljiva, naj jo tudi izvede.

Poskusite rešiti dan - če izgleda letljivo na drugem območju, pojdite tja. Tekmovalci se bodo brez težav večino poti peljali z lastnim prevozom, saj so prišli na tekmo z željo po letenju. Pozorni bodite le na koridor letenja, ki ste ga registrirali za čas tekmovanja.

Dodatek

Zgolj navajamo, da je v tujini (predvsem v Avstriji) v navadi, da se za vsak vnaprej odpovedan tekmovalni dan, tekmovalcem, ki počakajo zaključno podelitev nagrad, vrne del štartnine (recimo 10-20 €, kolikor je pač smiselno). V Sloveniji te prakse še ni, jo pa močno pozdravljamo, sej precej poveča obiskanost tekmovanj, ki imajo vprašljivo vremensko napoved.

Težave s prevozi

Vam nikakor ne uspe organizirati dovolj kombijev za prevoz? Dolgoletni rešitelj tega področja je podjetje Agring. Pokličite in pojasnite svoje težave.

Se je zataknilo?

Ne odlašajte, ne izgubljajte živcev in pokličite delovno skupino - ta je bila ustvarjena prav s tem namenom.


Ne komplicirajte

Jadralni padalci so sramežljive živali, ki se izjemno hitro prestrašijo v novem okolju. Zato ne komplicirajte stvari tam, kjer je to nepotrebno. Organizacija naj bo preprosta in sproščena, kar jim posledično daje blagodejen občutek domačnosti. Vsakršno zapletanje, časovno tempiranje in začetki kaotičnosti po navadi povzročijo, da živali zbezljajo in se mentalno izgubijo. Keep it simple.

 

Kaj če se zgodi nesreča?

Vsak pilot in organizator se še predobro zaveda, da lahko že manjša nepazljivost pripelje do resnih telesnih poškodb in posledično (ne)formalne odgovornosti organizatorja.

Močno nas (organizatorje) rešuje dejstvo, da tekmovanje z jadralnimi padali samo po sebi ni javna prireditev. Kot zanimivost navedimo, da na podlagi ocene tveganja za tekmovanje z jadralnimi padali, strokovno osebje zdravstvenega doma Tolmin določa prisotnost zgolj ene osebe z opravljenim tečajem prve pomoči. Kljub temu je povsem jasno, da mora organizator ustrezno poskrbeti za varnost tekmovalcev, v nasprotnem primeru je lahko namreč precej hitro obtožen malomarnosti.

Neformalna odgovornost

Teža neformalne odgovornosti je večja od formalne. Če je letenje na določenih delih dnevne discipline nevarno, ustavite tekmo. Nobene potrebe ni po dokazovanju in iskanju vaših meja, še manj pa meja tekmovalcev.

Formalna odgovornost

Tekmovanje ni javna prireditev. Poskrbite, da imate ustrezne dokumente vseh pilotov (Licence, IPPI karitce, potrdila o tehnični izpravnosti padala, ...).

Postopek

V primeru nesreče se postopek v grobem razlikuje odvisno od poškodb udeležencev.


V vsakem primeru ste dolžni po koncu tekmovanja na FAI poslati izpolnjeno

Poročilo »

o vseh incidentih nastalih tekom tekmovanja. Pri čemer se za incident razume sleherni izmet rezervnega padala ali posredovanje nujne medicinske pomoči.

 

Časovnica

Kontakt

Cilj spletne strani je, da bralcu ponudi odgovore na vsa vprašanja zadevajoč organizacije tekmovanja. Če temu ni tako, potem cilj ni dosežen in je spletna stran samo še navadno nebodigatreba sranje. V tem primeru ste vabljeni, da o tem obvestite enega izmed članov delovne skupine (Dušan Durkovič, Tilen Ceglar, Jošt Napret in Dušan Orož).

Omejitev odgovornosti

Vse informacije na tej spletni strani naj služijo zgolj kot vodilo pri organizaciji tekme. Z objavo le-tega v pravnem prostoru Republike Slovenije ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost in/ali verodostojnost informacij.


Zahvala

Za nastanek vodiča gre posebna zahvala Gašperju Prevcu, Igorju Erženu in Kristjanu Kuščerju. Hvala tudi Tilnu Ceglarju in Tini Červan za pomoč pri grafičnih elementih.

Zadnja posodobitev vsebine: 26.10.2018

Copyright: Mitja Jančič